※上記の広告は60日以上更新のないWIKIに表示されています。更新することで広告が下部へ移動します。

542.明從賊官六等定罪

  解學龍傳,福王時,定從賊官罪,倣唐六等。其一等應磔者,吏部員外宋企郊、舉人牛金星、平陽知府張嶙然、太僕少卿曹欽程、御史李振聲、喩上猷、山西提學參議黎志陞、陝西左布政使陸之祺、兵科給事高翔漢、潼關道僉事楊王休、翰林院檢討劉世芳十一人也。二等應斬緩決者,刑科給事光時亨、河南提學鞏、庶吉士周鍾、兵部主事方允昌四人也。三等應絞擬贖者,翰林修撰兼給事中陳名夏、戸科給事楊枝起、廖國遴、襄陽知府王承曾、天津兵備副使原毓宗、庶吉士何孕光、少詹事項煜七人也。四等應戍擬贖者,主事王孫蕙、檢討梁兆陽、大理寺正錢位坤、總督侯恂、副使王秉鑑、御史陳羽白、裴希度、張懋爵、郎中劉大鞏、員外郭萬象、給事中申芝芳、金汝礪、舉人呉達、修撰楊廷鑑及黄繼祖十五人也。五等應徒擬贖者,通政司參議宋學顯、諭德方拱乾、主事繆沅、給事中呂兆龍、付振鐸、進士呉剛思、檢討方以智、傅鼎銓、庶吉士張家玉、沈元龍十人也。六等應杖贖者,員外潘同春、呉泰來、主事張琦、行人王于曜、知縣周壽明、進士徐家麟、向列星、李棡八人也。其留北俟再定者,少詹事何瑞徴、楊現光、少卿張若麒、副使方大猷、侍郎党崇雅、熊文舉、太僕卿葉初春、給事中龔鼎孳、戴明説、孫承澤、劉昌、御史涂必泓、張鳴駿、司業薛所蘊、通政參議趙京仕、編修高爾儼、郎中衛周祚、黄紀、孫襄十九人也。其另存再議者,給事中翁元益、郭充、庶吉士魯、呉爾壎(後同史可法同死揚州)、史可程(即可法之弟,後居宜興,四十年而卒)、王自超、白孕謙、梁清標、楊棲鶴、張元琳、呂崇烈、李化麟、朱積、趙熲、劉廷琮、郎中侯佐、呉之琦、員外郎左懋泰、鄒明魁、行人許作梅、進士胡顯、太常博士龔懋熙、王之牧、王皋、梅鴞、姫琨、朱國壽、呉嵩孕二十八人也。其已奉旨録用者,尚書張縉彦、給事中時敏、諭德、衛允文、韓四維、御史蘇京、知縣黄國琦、施鳳儀、郎中張振聲、中書顧大成、姜荃林十人也。有旨周鍾等不當緩決,陳名夏等未蔽厥辜。侯恂、宋學顯、呉剛思、方以智、潘同春擬罪未合。新榜進士盡汚僞命,不當復玷班聯,令再議。後又議周鍾、光時亨等各加一等。時馬、阮專柄,殺鍾、時亨,即傳旨二等罪斬者,謫充雲南金齒軍,三等者,充廣西邊衛軍,四等以下,倶爲民,永不敘用。然案内諸犯多漏網,一等者皆隨賊西行,實未嘗正法也。
  案福王時所定六等,蓋就一時聞見,草率成案,其實尚多遺漏者。李自成入京時,閣臣魏藻德等率百官表賀,坐殿前俟命,爲群賊所戲侮,事見明史列傳,而六等中無之。他如大學士李建泰、尚書張炘、侍郎劉餘祐、光祿卿李元鼎、庶吉士張端明以及御史傅景星,爲賊兵政府侍郎,陝西監軍道陳之龍,爲賊寧夏節度使,御史柳寅東、張懋爵倶爲賊直指使,此皆文臣之降賊者。錦衣衛左都督駱養性降賊,仍原官,宣化總兵姜瓖、密雲總兵唐通皆降賊於居庸,盪寇將軍白廣恩降賊封桃源伯,副將南一魁、董學禮降賊爲總兵,此武臣之降賊者。事見我朝二臣傳,而六等中亦皆無之。可見所定之案之疏略也。就所定中一等者,固隨賊西去,二等中亦祇周鍾、光時亨二人正法,其他仍漏網,三等中如陳名夏入我朝,官至大學士兼吏部尚書,可見六等之案固不過懸擬罪名,實未嘗能行法。其留北俟再定者,入本朝轉多有至大官,梁清標、党崇雅、衛周祚、高爾儼皆至大學士,劉昌、龔鼎孳皆至尚書,孫承澤至左都御史,薛所蘊、熊文舉、葉初春皆至侍郎,戴明説、張若麒皆至京卿、方大猷至巡撫,諸人在福王時既以傳聞未確,得免麗名於六等之内,入本朝官位通顯,又莫有記其曾汚僞命者,皇上命詞臣以明臣之仕於我朝者編作二臣傳,其中有降賊者據事直書,然後失節之處,昭然莫掩,此真彰癉之大公,可以立萬世之大閑矣。
  時蘇州諸生檄討其郷官從賊者,奸民和之,少詹事項煜、大理寺正錢位坤、通政司參議宋學顯、員外湯有慶之家,皆被焚劫,常熟又焚給事中時敏家,燬其三代四棺。(祁彪佳傳)


  前頁 『廿二史箚記』巻三十六    次頁
流賊僞官號 542.明從賊官六等定罪 明代先後流賊
|